Kontaktirajte nas

Zagreb centrala

Adresa: MTF d.o.o. Zagreb, Hondlova 2/2
Telefon: +385 (0)1 2396 760
Fax: + 385 (0)1 2312 612
E-mail: mtf@mtf.hr

Prodaja medicina:
Marina Špoljarić
Mob: 091 5835 085
E-mail: m.spoljaric@mtf.hr

Matija Ban,dipl. ing.
Mob: 091 1871 981
E-mail:m.ban@mtf.hr

Filip Perko, bacc. oec.
Mob: 095 1871 923
E-mail: f.perko@mtf.hr

Prodaja dental :
Senija Marek
Mob: 091 1871 970
E-mail: s.marek@mtf.hr

Tomislav Štefančić, mag. ing. traff.
Mob: 091 1802 420
E-mail: t.stefancic@mtf.hr

Paula Ševo bacc. oec.
Mob: 099 3875 515
E-mail: p.sevo@mtf.hr

Servis:
Dražen Jurčević
Mob: 091 5382 388
E-mail: d.jurcevic@mtf.hr

Goran Škvorc
Mob: 091 1871 967
E-mail: g.skvorc@mtf.hr

Filip Rendić struč. spec. ing. el.
Mob: 095 1871 924
E-mail: f.rendic@mtf.hr

Leon Troha
Mob: 095 1871 920
E-mail: l.troha@mtf.hr

Osijek – prodaja dental

Huge Conrada Hötzendorfa 10. 31000 Osijek
Predstavnik: Ivan Brkić
Mob: 091 187 19 64
E-mail: i.brkic@mtf.hr

Split – prodaja dental

Gundulićeva 26, 21 000 Split
Predstavnik: Mate Pejić, dipl.oec.
Mob: 091 187 1979
Fax:  021 783 874
E-mail: m.pejic@mtf.hr

Dubrovnik

Vukovarska 30
Predstavnica: Georgia Mazavac
Mob: 091 187 19 69
Telefon/Fax: 020 35 72 33
E-mail: g.mazavac@mtf.hr